Edu FreeMind

„To umysł kieruje świat wokół nas i nawet stanęli tuż obok siebie na tej samej łące, moje oczy nigdy nie ujrzą tego, co widzą twoje.”GEORGE GISSSING

Cele warsztatu:

💧zdobywanie wiedzy o samym sobie i o innych ludziach

💧ukierunkowywanie zmiany zachowań zachodzących pomiędzy nami a innymi obserwowanymi przez nas osobami,

💧stymulacja pracy całego mózgu ,

💧stymulacja pracy całego mózgu

💧holistycznie wykorzystanie potencjału dziecka integracją umysł-ciało-emocje.

Zajęcia zostały opracowany na podstawie:

💧 Metoda Silvy ( Jose Silva)

💧 Najnowszą wiedzę neuroanatomiczną ( Neurosience),

💧 „Brain Gym”® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison

Na zajęciach kształtujemy również:

💧Rozwijanie siebie i własnych możliwości,

💧Rozwijanie poczucia własnej wartości,

💧Rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych,

💧Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,

💧Rozwijanie umiejętności korzystania z technik relaksacyjnych.

Metody i techniki:

💧 ćwiczenia ruchowe, graficzne, relaksacyjne, wizualizacja, mapa myśli, ćwiczenia oddechowe,  zabawy i gry w grupie

Grupa:

Środa 17:00 18:00 Uczymy jak się uczyć i szybko zapamiętywać! Grupa 7-8 lat
Wtorek 16:00 17:00 Uczymy jak się uczyć i szybko zapamiętywać! Grupa 9-12 lat