Mindfulness dla dzieci z Autyzmem

Uważność to bardziej świadome bycie obecnym tu i teraz, ze sobą, ze swoimi emocjami i myślami, ale też z otoczeniem i innymi ludźmi. Dzięki uważności jesteśmy w stanie pełniej i świadomiej przeżywać życie.

Nauczanie dzieci uważność dzieci ze spektrum Autyzmu nie tylko pomaga im w lepszym zachowaniu,  nabywają umiejętności które służą im przez całe życie. To nauka samodzielnego uspakajania i regulacji swoich emocji.

Zajęcia został opracowany na podstawie:   

 treningu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), programu Mind Up (The Hawn Foundation), praktyce osobistej, terapii indywidualnej i grupowej dzieci z opóźnieniem rozwoju.

Regularny trening uważności rozwija w dzieciach: Zapoznaje się z cierpliwością i zaufaniem, Odpuszcza kontrolę i emocje nad tymi rzeczami, na które nie ma wpływu, Czuje się spokojne i rozluźnione , W łatwy i przyjemny dla siebie sposób nawiązuje kontakt z ludźmi, Używa przycisku „pauza” w szkole, w przedszkolu, podczas zabawy , u lekarza.

Regularny trening pomaga zredukować:

 stres, niepokój, lęki, nadpobudliwość ruchową, problemy z zasypianiem.

Metody i techniki:

 ćwiczenia świadomości których celem jest  pomóc dzieciom rozwijać koncentrację i samoświadomość, ćwiczenia oddechowe,  zabawy i gry w grupie,  kilkuminutowe filmy, ćwiczenia z gongiem.

Dzieci uczą się obserwować swoje myśli i uczucia bo co obniża poziom agresji i frustracji w niedogodnych dla nich sytuacjach.

Zajęcia odbywają się w  grupach 4-6 osobowych. prowadzone przez dwie terapeutki i trenerki Mindfulness dla dzieci które MBRS i MBB praktykują w życiu codziennym.

Dla kogo: Dzieci z Syndromem Aspergera czy też HFA – autyzm wysokofunkcjonujący.

Czas trwania zajęć: 45 minut

Grupa I  4-7 lat

Grupa II  8-12 lat