Mindfulness Sport & Trening Mentalny

Sport wymaga wszystkich umiejętności uważności – zwracania uwagi na cel, powrotu do chwili obecnej, radzenia sobie ze stresem i odporności. Połączenie praktyki uważności, edukacji sportowej i sposobu myślenia oraz nastawienia jest korzystne dla wszystkich. Dzieci, które ćwiczą uważność podczas nauki sportu i zabawy, będą przygotowane do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami na boisku i poza nim.

Mindfulness Sport & Trening Mentalny  uczy uważności dostosowanej do wieku i stanowi silny fundament dla młodych sportowców. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko gra w sport po raz pierwszy, czy rywalizuje na poziomie mistrzowskim.  Program Mindfulness Sport & Trening Mentalny to świetny sposób na poprawę swoich umiejętności umysłowych i fizycznych.

Program Mindfulness Sport & Trening Mentalny jest  przeznaczone dla dzieci w wieku 7-12 lat. Dzieci uczą się odpowiedniej do wieku sportowej uważności, a także zasad i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

​ Wszystkie dzieci będą się dobrze bawić i uczyć:

  • Uważne słuchanie, oddychanie i świadomość ciała
  • Jak używać uważności w sporcie
  • Znaczenie pracy zespołowej, szacunek dla innych, nie poddawanie się i życzliwości
  • Jak zadbać po mistrzowsku o swoje zdrowie psychiczne 
  • Skoncentrowanie na pozytywnych rozwiązaniach 

Zajęcia składają się z dwóch semestrów. 

Semestr I 16 spotkań po 60 minut 

Semestr II 16 spotkań  po 60 minut 

Opłata semestralna 640 zł. 

Wpłacona zaliczka 100 zł daje gwarantowane miejsce i zostanie odliczona od całości semestru.