Dla dorosłych

Konsultacje, porady dla osób dorosłych z zakresów problemów emocjonalnych, psychicznych, trudności żywieniowych, uzależnień. 

Konsultacje lub terapię stosuje się gdy:

 • doświadczasz kryzysów emocjonalnych i egzystencjalnych
 • masz depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe
 • odczuwasz niepokój, smutek, przygnębienie,lęk
 • masz trudności z koncentracją uwagi oraz problemy ze snem
 • odczuwasz bezradność i wewnętrzną pustkę
 • potrzebujesz pomocy w podjęciu ważnej życiowej decyzji
 • nie radzisz sobie ze stresem i nadmiernym obciążeniem
 • przeżywasz trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • doświadczasz zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, lękowych, odżywiania
 • borykasz się z problemem uzależnienia
 • jesteś osobą współuzależnioną bądź DDA
 • doświadczasz bądź doświadczyłeś przemocy
 • poszukujesz dla siebie nowej drogi rozwoju
 • potrzebujesz zrozumienia i wsparcia w swoich działaniach