Uważne Free Mind (Mindfulness & Yoga)

Uważność (mindfulness) to świadome rozwijanie umiejętności kierowania uwagi, dzięki czemu zwiększa się kontakt z ciałem, umysłem i emocjami.

Zajęcia został opracowany na podstawie:   

 treningu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction),
 programu Mind Up (The Hawn Foundation),
praktyce

Podczas zajęć dziecko doświadcza uważnego odkrywania SIEBIE oraz OTACZAJĄCEGO GO ŚWIATA.

I jeszcze więcej:
 Zapoznaje się z cierpliwością i zaufaniem,
 Odpuszcza kontrolę i emocje nad tymi rzeczami, na które nie ma wpływu,
 Czuje się spokojne i rozluźnione ,
 W łatwy i przyjemny dla siebie sposób nawiązuje kontakt z ludźmi,
 Używa przycisku „pauza” w szkole, w przedszkolu, podczas zabawy , u lekarza,

Regularny trening pomaga zredukować:

 stres, niepokój, lęki, nadpobudliwość ruchową, problemy z zasypianiem.

Metody i techniki:

 ćwiczenia świadomości których celem jest  pomóc dzieciom rozwijać koncentrację i samoświadomość, ćwiczenia oddechowe,  zabawy i gry w grupie,  kilkuminutowe filmy, joga, ćwiczenia z gongiem.

Informacje:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.  Na zajęcia uczęszcza max 10.

Grupa  4-7 lat

Grupa 8-12 lat

Nabór na zajęcia odbywa się w określionym terminie,

Skontaktuj się z nami.